Kontaktpersoner och byaombud


 

Den 1.1.2010 förenades Liljendal, Lovisa, Pernå och Strömfors till Lovisa stad.

Kontaktpersonerna i de olika stadsdelarna samt Lappträsk och Pyttis finns dock kvar.

 

LAPPTRÄSK:

 

Anita Silfvast, kontaktperson

e-post: anita.silfvast@lapinjarvi.fi

tfn 040 754 0358

 

 

LILJENDAL:

 

Camilla Nylund, kontaktperson

e-post: milla.nylund@gmail.com

tfn 050 382 4887

 

PERNÅ:

 

Elina Mieskolainen, kontaktperson

e-post: e.mieskolainen@gmail.com

tfn 050 377 5163

  

 

STRÖMFORS:

 

Marjut Ståhls, kontaktperson

e-post: info@marjut.fi

tfn 040 530 8847

 

PYTTIS:

 

Sanna Korkka, kontaktperson

e-post: sanna.korkka@kymp.net

tfn 040 577 3252