personalen i augusti 2016

Personalen vid Lovisa svenska medborgarinstitut från vänster Tanja Lill-Smeds, vicerektor, informatör och språklärare, Maria Lindén, lärare i textilslöjd, rektor Eija Temmes-Silvonen, Inge Ekholm, datalärare och Hanna Olá, lärare i konstämnen.

Namn Uppgift Telefonnummer Mottagningstid
Eija Temmes-Silvonen Rektor 0440 - 555 251 on kl. 11.30 - 12.30
Tanja Lill-Smeds Vicerektor, språklärare, informatör 0440 - 555 302 on kl. 11.30 - 12.30
Inge Ekholm Datalärare 040 - 555 0262 on kl. 11.30 - 12.30
Maria Lindén Lärare i textilslöjd
040 - 555 0227 on kl. 11.30 - 12.30
Hanna Olá Lärare i konstämnen, ansvarig för Östra Nylands konstskola
0440 - 555 938
on kl. 11.30-12.30

E-post

fornamn.efternamn@loviisa.fi