Lovisanejdens Mi-förening r.f. 

 

För att ta tillvara de studerandenas intressen grundades föreningen redan vid institutets tillblivelse år 1947. Då hette den Kamratförbundet och alla som skrev in sig vid institutet blev automatiskt medlemmar. Efter det att föreningen lät registrera sig och bytte namn, betalar man medlemsavgift och bekräftar på det sättet att man vill vara medlem. Föreningen har glädjande många medlemmar, omkring 200. 

Viktigaste uppgiften, förutom att fungera som ett sammanhållande organ och öka trivseln inom institutet, är skötseln av Textilhuset som byggdes med talkokrafter av föreningen. Det finns ett avtal med staden hur uppgifterna fördelas, under sommaren 2016 kommer föreningen att reparera och måla vattenlisterna och åtgärda fönstret mot norr. Staden sköter om att taket blir målat. 

Många medlemmar dyker upp när det är städtalko på gården och teaterbussarna blir välfyllda. Den populära ruskavandringen ordnas redan för femte gången, i år vandras det i Parikkala-Punkaharju-området.  

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften 5 euro på föreningens konto Aktia FI39 4055 0012 3293 28 (observera att kontonumret har bytt år 2016!). Skriv i Meddelande-fältet din e-postadress eller vanliga adress så vi kan vara i kontakt med dig.

Du är välkommen att komma med förslag om teater- och konsertresor och annat du tycker föreningen kunde ordna. Ta kontakt!

Anneli Sjöholm, ordförande anneli.sjoholm@sulo.fi, tfn 044 258 2064 

tl_files/mi/Bilder/Textilhuset.jpg