Lovisa svenska medborgarinstitut

Välkommen till Lovisa Mi.
tl_files/mi/Bilder/Mi-broschyren.jpg
Vi bjuder på flexibla studiemöjligheter med ett omfattande urval av olika kurser och föreläsningar:

  • både dags- och kvällskurser, veckosluts- och sommarkurser
  • långa och korta kurser
  • akademiska- och hobbykurser
  • intensiv- och distanskurser
  • individuell handledning

Utvärdering

Hjälp oss på Mi att förbättra våra kurser och vårt utbud genom att fylla i den elektroniska utvärderingsblanketten. Det tar dig ungefär sju minuter. Du är givetvis anonym. Du kan utvärdera endast en kurs åt gången. Om du har deltagit i flera kurser behöver du fylla i blanketten på nytt. Samtidigt kan du framföra dina kursönskemål inför nästa läsår.

Utvärderingen gäller kurser som du har gått på under höstterminen 2016 och kurser som du gått eller går på under vårterminen 2017. Tack för hjälpen. 

Utvärderingsblanketten hittar du här.

 

Nätanmälan

 


Mi finns också på Facebook

Du kan se sidan utan att själv vara med i Facebook.

Kontaktuppgifter

  • Besöksadress: Brandensteinsgatan 21, Lovisa
  • Postadress: PB 68, 07901 Lovisa
  • Telefon: 019 555 555
  • E-post: lovinfo@loviisa.fi
  • Kundservice: Mariegatan 12 A

Aktuellt

13.12.2016 12:33 av Lovisa svenska medborgarinstitut

Vårens nya kurser

Läs mer...