Lovisa Mi

 

LÄSÅRET


Höstterminen:         5.9–4.12.2016, 13 v.

Vårterminen:        9.1–16.4.2017, 13 v.

Konstskolans höstlov:     20–21.10.2016

Sportlov:                20–26.2.2017

Påsklov:                börjar på skärtorsdag kl. 18.00.


Kursverksamhet ordnas även utanför de egentliga terminerna, obser­vera därför start- och slutdatum vid varje enskild kurs. Läraren kan också komma överens med deltagarna om avvikande arrangemang.

STUDIEAVGIFTER

Studieavgifterna bestäms enligt kursens timantal. Observera att materialkostnader tillkommer till många kurser. Helårskurser faktureras i sin helhet på hösten. Då du anmäler dig förbinder du dig att betala studieavgiften. Om du är tvungen att annullera ditt deltagande bör du göra det per telefon till Lovinfo, även textmeddelande går, (019 555 555) eller e-post (lovinfo@loviisa.fi). Alla annulleringar görs till kundservicekontoret (inte till lärarna) senast en vecka före kursstart. Vid kurser över 20 h bör annulleringen göras senast efter första kursgången. Om kursen inte har annullerats korrekt faktureras hela studieavgiften. Kursavgiften återbetalas inte om studerande själv avbryter en pågående kurs. Smartum-sedlar kan fr.o.m. hösten användas för att betala Mi-kurser.


SYSKONRABATT
Om flera barn från samma familj deltar i samma kurs betalar det första barnet full avgift och de övriga halva avgiften. Syskon inom konstskolan får syskonrabatt trots att de inte går i samma grupp.

 

ÅRSKORT

Årskortet kostar 130 € och det berättigar till deltagande i obegränsat antal kurser vid Mi och Vako (dock inte

specialkurser: Hygienkompetens, Öppna Uni, Dataöppet, Vattengymnastik). Materialavgifter tillkommer även till

årskortsinnehavare. Kortet kan beställas senast 9.9.2016 från kundservicekontoret Lovinfo; det faktureras och skickas

hem efter betalning. Även årskortsinnehavare måste anmäla och annullera sitt deltagande enligt angivna regler.

 

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS STUDIESEDEL

Arbetssökande kan studera vid Mi och Vako med en studiesedel som berättigar till studier för ett värde om 100 €.

Studiesedeln fås från arbets- och näringsbyrån och lämnas in till Lovinfo före kursstart.

 

UTBILDNINGSSTYRELSENS STUDIESEDEL

Arbetssökande, över 63-åringar och pensionärer eller personer med inlärningssvårigheter kan befrias från halva

kursavgiften. Det gäller vissa kurser inom data, språk, praktiska färdigheter och hälsa. Kontakta Lovinfo för närmare

information.

 

BEFRIELSE FRÅN STUDIEAVGIFT

Föräldrar till barn under 16 år vilka båda är arbetslösa kan skriftligen ansöka om befrielse från att betala sitt/sina barns

kursavgifter (gäller inte materialavgifter) i samband med anmälningen.

 

DELTAGARE
Kurser arrangeras huvudsakligen för vuxna men även kurser för barn samt kurser som passar både barn och vuxna finns med i utbudet. Se kursbeskrivningar för närmare information. Minimideltagarantal per kurs i Lovisa centrum är sju och i övriga områden fem.

 

FÖRSÄKRINGAR

Observera att kursdeltagarna inte är försäkrade från institutets sida.

 

STUDIEINTYG

Studieintyg ges på begäran till kurs­deltagare som under arbetsåret regel­bundet följt med undervisningen.

 

INFO OCH ÄNDRINGAR

Förändringar i kursbroschyren kan ske. Om kursverksamhet och förändringar informeras i lokaltidningarnas mi-spalter, på institutes hemsida och i facebook. Via https://www.opistopalvelut.fi/lovisa/ hittar du alltid de aktuella kursuppgifterna.