Våra kurser

Den tryckta broschyren utkommer i början av augusti som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Lovisa, Lappträsk och Pyttis. Observera att förändringar i kursuppgifterna kan ske, via nätanmälan/kursanmälan sidan hittar du den mest uppdaterade informationen om våra kurser.