Tässä ja nyt!

Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä… Kaikkea tuota sisältyy alkavan lukuvuoden kurssiesitteeseen.

 

Uusia kursseja on tarjolla paljon – niiden löytymistä on helpotettu otsikkoriville sijoitetulla merkinnällä.  Uutta esitteessä on myös sisältöä jäsentävä rakenne: kurssitarjonta on jaoteltu oppiaineotsikoiden mukaan, ei kunnittain, kuten aiemmin. Tällä haluamme tähdentää sitä, että kursseille voi ilmoittautua ja osallistua kotipaikasta riippumatta toimialueen kaikilla kolkilla. Uusia opettajiakin saadaan joukkoon – ja ilman muuta uusia kurssilaisia, uusia ja vanhoja, nuoria ja vanhoja, kaikenlaisia, kaikenikäisiä!

 

Opiston kehittäminen on tulevaisuuteen suuntautuvaa ja uudistavaa ajassa elämistä, uusia valintoja, uuteen sopeutumista. Alkavana lukuvuonna pyörähtää käyntiin loviisalaisopistojen yhteinen hanke, Euroopan Unionin Erasmus+ hankerahoituksen turvin toteutettava Elinikäinen opinpolku eheäksi. Sen tavoitteena on entistä paremmin tavoittaa kaiken ikäisiä opiskelijoita sekä laajentaa yhteistyöverkostoja  - avata ikkunoita ja ovia Eurooppaan.

 

Miksikö - eikö opistotoiminnan ensisijaisesti ja lakisääteisesti ole määrä olla paikallista? Hyvä kysymys. Minulla on hyvä vastauskin mietittynä. Tosin se ei ole tyhjentävä eikä oikeastaan vastauskaan, vaan uusi kysymys. Riittääkö paikallisuus? Voisiko paikallinen opisto olla myös alueellinen, kansallinen, kansainvälinen...

 

Kaikesta vanhasta ei haluta luopua. Kestävä kehitys, johon toki pyrimme, on myös säilyttämistä, perinteen arvostamista, jatkuvuutta. Vanhaa, tuttua ja turvallista edustavat lukuiset suosikkikurssit. Eräät niistä ovat sisältyneet ohjelmaan jo vuosikymmeniä, joskaan eivät ehkä sentään nekään aivan muuttumattomina. Ripaus perinteistä on mukana myös toiminnan tuotoksia esittelevissä tapahtumissa, vaikkakin monipäiväisten kurssityönäyttelyjen aika alkaa olla ohi. Näymme ja kuulumme sähköisessä mediassa, kuten facebookissa ja osallistumme eri toimijoiden yhteishankkeisiin, popuppeihin ja toritapahtumiin.

 

Niin tärkeä ja tutkitustikin arvostettu media kuin kurssiesite onkin, se tarvitsee muita tiedotuskanavia rinnalleen. Tilanteet muuttuvat, kursseja peruuntuu, uusia suunnitellaan pitkin lukuvuotta spontaanisti mahdollisuuksien mukaan ja haasteiden vaatiessa. Tiedotamme ilmoituksin, puffein ja opistopalstalla paikallislehdessä, päivitämme kotisivuja, reagoimme nopeasti sosiaalisessa mediassa – tässä ja nyt.

 

Eija Temmes

rehtori


Takaisin