Tutkittu juttu

Opiskelu parantaa elämänlaatua! Väite on tuoreilla tutkimuksilla todeksi osoitettu.

 

Äskettäin Suomi loisti kansainvälisessä tutkimuksessa, PIAAC:issa, joka peruskoulun Pisan tavoin mittasi aikuisten osaamista. Nyt on saatu omaehtoisen, ei-ammatillisen aikuisopiskelun hyötyjä arvioiva Benefits of Lifelong Learning -tutkimus eli BeLL, pää­tökseensä.

 

Hyötyjä löytyi runsaasti. Opiskelun myötä opiskeluhalu ennestään lujittuu, käsitys itsestä oppijana vahvistuu, vuorovaikutus ja verkostot lisääntyvät. Samalla hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämään paranevat. ”Jos vertaillaan vapaan sivistystyön tarjontaa eri maissa, on Suomi vahvan perin­teensä ansiosta omaa luokkaansa. Muilta voimme kuitenkin ottaa oppia esimerkiksi kurssiaiheissa: meiltä puuttuvat vaikkapa Englannissa yleiset historia-aiheiset kurssit”, BeLL:in ideoinut professori Jyri Manninen toteaa.

 

Historia ei sentään aivan tyystin puutu meiltäkään! Isonvihan alkamisesta on kulunut 300 vuotta. Siksipä Vakon kurssiohjelmaan sisältyy sekä aiheeseen liittyviä luentoja että teatterityöpaja, jossa Ison­vihan aikaisia tapahtumia työstetään näytelmäksi. Tule mukaan!

 

Mediassa on viime viikkoina uutisoitu näkyvästi muistisairauksien ja kielten oppimisen välisestä yhteydestä. Kaksikielisyys lykkää dementiaa, olipa toinen kieli opittu aikuisena tai lapsena. Jo vuo­sia sitten on kumottu aiemmin yleisenä totuutena pidetty virheoletus, jonka mukaan myöhemmällä iällä ei muka voisi omaksua uutta kieltä. Voi toki, vaikka paneutumista se vaatiikin – tervetuloa kielitunneille!

 

Yli kolmannes suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. ”Sillä on yhteiskunnallisesti valtava merkitys”, sanoo tutkija ja kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund. ”Jo asian kansantaloudellinen merkitys on iso. Vapaaehtoistyö antaa tutkitusti myös sosiaalista pääomaa. Moni kokee yhteiskunnan kovaksi ja kylmäksi. Vapaaehtoistyö edustaa vastavoi­maa: tasa-arvoa, välittämistä ja hyvinvointia, myönteistä vaikuttamista yhteiskuntaan.”

 

Kaipaatko sinä elämääsi mielekästä toimintaa ja mahdollisuutta olla avuksi? Yh­teistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa järjestettävällä Ystäväkurssilla voit perehtyä vapaaehtoistoiminnan muotoihin ja saada valmiuksia kohtaamisiin ja vuorovaikutus­tilanteisiin.

 

Opiskelu parantaa elämänlaatua!

 

Eija Temmes

rehtori


Takaisin